Tryghedsboliger Guldbergs Have

RENOVERING AF EKSISTERENDE ALMENE BOLIGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

I samarbejde med Københavns Kommune har Force4 Architects udarbejdet et spændende og yderst samfundsrelevant udviklingsprojekt, hvis formål er at etablere og transformere ældreboliger for utrygge og ensomme ældre i allerede eksisterende, almene boligkomplekser i København. Ældreboligerne skal skabe trygge rammer for de ældre, herunder et hjem med mulighed for fællesskab,og hjælp, når behovet opstår.

Projektet på i Guldbergs Have omfatter gennemgribende ombygning og indretning af 3 etager på ca. 800m2. Projektet har det vigtige mål at skabe fællesarealer for utrygge og ensomme ældre beboere som bor på de øvrige etager i bebyggelsen. Derudover er der tale om fællesarealer for resten af Guldbergs Have samt nye medarbejder faciliteter. Vores mål er at danne ramme om intimsfæren, samtidigt med at vi indretter et rekreativt rum som afspejler tilværelsen udenfor. Med det skal vi skabe trygge rammer for brugerne og give dem et sted med hjemlighed og genkendelse, hvor de kan styrke relationer med andre beboere.