Om Force4 Architects


OM FORCE4 ARCHITECTS

Force4s styrke ligger i, at kunne identificere specifikke behov fra forskellige brugere og overføre disse til funktionel, smuk og sanselig arkitektur. Sanserne er alfa og omega, når brugeren skal orientere og navigere sig rundt. Ved at inkludere de forskellige sanser i vores design er det muligt at skabe meningsfuld og berigende arkitektur, som vil gavne de forskellige brugere. Tegnestuen har bred erfaring med at designe huse for samfundets mest sårbare gruppe, så som borgere med fysiske og psykiske handicap.

Force4 Architects har de seneste 10 år arbejdet intensivt med en række projekter, hvor tilgængelighed og velfærdsteknologi er udgangspunktet for selve designprocessen. Spørgsmålene har bl.a. været, hvordan man kombinerer passive og aktive løsninger, samt integrerer en helhedstænkning i arkitekturen, på en naturlig og ligefrem måde.

I 2014 modtog Force4 Bevica Fondens Tilgængelighedspris for vores arbejde med tilgængelighed for borgere med handicap og ”særlige engagement og evne til at tænke tilgængelighed ind som en helt naturlig del af arkitektoniske løsninger”.


TILGÆNGELIGHED SOM INTEGRERET ARKITEKTONISK REDSKAB

Tegnestuen er stor tilhænger af regionalt forankret arkitektur, inspireret af den lokale kontekst og dens betingelser, som igen giver vores arkitektur en følelse af kontekstuel tilhørsforhold. I dag er velfærdsteknologier oftest separate løsninger, der ikke glider selvfølgeligt ind i omgivelserne – men derimod ligefrem kan stå i vejen for dem. Apparater, maskiner, hjælpemidler, skiltning, håndlister, greb, kontakter, osv., kan være svære at placere smukt og diskret i et rum. Tit kommer hjælpemidlerne derfor til at stå lidt ubehjælpeligt i det øvrige møblement, og til at sende, unødvendigt tydelige, signaler om institution og handicap. Sagt på en anden måde, så er tilgængelighedsløsningerne som regel adskilt fra arkitekturen, i stedet for at være tænkt sammen til én integreret løsning – eller ligefrem påvirke den til helt nye, kreative løsninger.

Tanken er, at det ikke er den handicappede, der skal anstrenge sig for at passe ind i arkitekturen, men at det er arkitekturen, der former sig efter den handicappedes behov. Det betyder f.eks. ingen blinde veje, hvor man kan strande alene. Tilgængelighed fra mere end en side – f.eks. døre, der kan åbne i flere retninger. Det betyder venligt afrundede hjørner, man ikke slår sig på, og velbelyste rum uden generende blændinger.


DET HJÆLPSOMME HUS

Når løsningerne bliver en del af arkitekturen, frigives der ikke bare fysisk plads – der bliver også mere luft rent mentalt. Det dominerende indtryk i en bolig kan således skifte fra sygestue til hjem. Integrerede løsninger betyder desuden, at hjælp er lige ved hånden: En lift integreret i loftet kan f.eks. ikke forputtes i et hjørne, hvor den pludselig er svær at nå.


FRIHED TIL AT GØRE HVAD MAN VIL

En anden essentiel måde arkitekturen kan støtte og guide på, er via sanselighed, tilpasset forskellige typer af handicap. Stillesiddende mennesker, f.eks. gangbesværede og kørestolsbrugere, der bruger relativt meget tid i hjemmet, har naturligt et større behov for en oplevelsesrig bolig. For blinde og svagtseende betyder varieret akustik og stoflighed i overflader mere, end for et menneske, der kan orientere sig ved hjælp af alle sine sanser. Og for mennesker med psykiske lidelser eller handicap, betyder ro og overskuelighed meget, i forhold til at føle tryghed.


MED OMTANKE SOM VÆRKTØJ

Force4 Architects ypperste redskab er en levende omtanke for brugerne, realiseret i konkrete rum og former. Vi har i mere end 10 år arbejdet med særlig fokus på tilgængelighed og bomiljøer.

Det er vores opfattelse at de fysiske omgivelser spiller en afgørende rolle ved tilrettelæggelsen af stabile, positive og fællesskabsorienterede miljøer. Her kan velfungerende overskuelige planløsninger, robuste og gedigne materialer eller et lille stykke smuk natur være af stor værdi for beboernes motivation til at møde verden og opleve fællesskabet.


INDHOLD SOM VAREMÆRKE

Force4 Architects har arbejdet intensivt med støttet byggeri hvor bl.a. fællesskabstanken og universelt design har været omdrejningspunkt. Force4 Architects har markeret sig indenfor faget med sin innovative og formstærke arkitektur eksemplificeret i DH og har derudover været del af Det Centrale Handicapråds tænketank for fremtidens botilbud.


FRI FOR VANETÆNKNING

Force4 Architects har været initiativtager på en række research- og udviklingsprojekter, hvilket bl.a. har resulteret i en bog om fællesskabsorienterede boformer, med titlen ‘Netværksboliger’ fra Arkitektens Forlag og Intuitiv Tilgængelighed.