Sundhedshuset Østerbro

Sundhedhuset Indre by og Østerbro (IBØ) på Randersgade 60 består af fire kommunale institutioner: Sygeplejeklinikken, Aktivitetshuset, Fore-byggelsescenteret og Trænings-centeret. De forskellige etager tilbyder bydelens ældre alt fra behandling af skader til grundig vejledning og forebyggelse af sygdomme. Andre etager tilbyder træning og aktivitet og inviterer til masser af hyggeligt samvær. Det er derudover muligt for de ældre at købe varm mad og nyde den i hyggelige omgivelser sammen med andre besøgende.

Nøgleordene for centret er tværfaglighed, forebyggelse, træning og rehabilitering. Centret er etableret i et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital og de praktiserende læger, og det vil blive bemandet med sygeplejersker, fysioterapeuter, en klinisk diætist og en rygestopinstruktør

Formålet med Sundhedshuset på Østerbro er at skabe en sammenhæng mellem etagerne, så huset fremstår som ét Sundhedshus.

Det er vigtigt, at der er forbindelse mellem de forskellige etager, men at det på samme tid er muligt for de ældre at adskille de 4 forskellige centre fra hinanden. Forskellige farver og masser af skiltninger hjælper og guider de mange besøgende frem til det rigtige center.

 

Datea A/S for SUF, Københavns Kommune