Ebberød

Plejeboliger til borgere med kognitive og fysiske handicap

Dette projekt er en milesten i tegnestuens arbejde med intuitiv tilgængelighed og er designet i samarbejde med JJW Arkitekter og Balslev som rådgivende ingeniører. Bebyggelsen i Ebberød rummer 44 boliger til mennesker med svære fysiske og kognitive handicap, med både generelle boliger, særligt skærmede boliger og skærpede bogrupper. Boligerne og fællesarealerne er omsorgsfulde huse der har beboeren i centrum. De korte indbyrdes afstande gør det nemt for personalet og beboerne at orientere sig og finde rundt. Bebyggelsen opfordrer til selvhjulpenhed og gør det muligt for alle at bevæge sig rundt på lige fod trods handicap.

Bebyggelsen tager udgangspunkt i konteksten med de eksisterende klassiske bygninger, som alle er opbygget omkring veldefinerede gårdrum og placeret efter en gennemgående akse på området. Projektet adopterer det graduerede forløb fra det private til det offentlige, som er særligt for Ebberød og som resulterer i unikke bomiljøer. Projektet viderefører de ‘ebberødske’ værdier og principper, som handler om at skabe kvalitativt og tidsløs arkitektur. Projektet adopterer det graduerede forløb fra det private til det offentlige, som er særligt for Ebberød og skaber unikke bomiljøer som er stedbundne i Ebberød.

 

Fotos af Søren Aagaard