Cold Hawaii – Det Gode Liv Ved Kysten

OMRÅDEUDVIKLING OG KLIMASIKRING; FORENINGSVEJ OG SURFKLUB I KLITMØLLER

Som en del af udviklingenstrategien for et af Danmarks yderområder var ideén at udnytte områdets popularitet blandt surfere, naturelsker, fuglekiggere og turisker generelt.
Der er arbejdet med 3 steder i Thisted Kommune: Klitmøller, Nr. Vorupør og Krik.
Her kan man virkelig mærke at naturen og klimaet har al magt. Netop vind og hav har på disse steder et stort udviklingspotentiale.

Fokus har bl.a. været; tilgængelighed til vand og strand for alle, Surf og vandsport, natur og fugleliv, kulturarvsom en balance mellem udstilling og hverdagsliv. Hummerhuset danner rammer om Surfklubben Nasa’s aktiviteter og Dansk Ornitolog Forening, Nordvestjylland.

Placeringen af Hummerhuset for enden af Ørhagevej i Klitmøller er karakteriseret af sine sammensatte horisontale flader, der skaber åbenhed og udsigt. Materialerne er simple i beton og træ og understreger stedets påvirkning fra havet og vinden: beton, asfalt, bolværkstømmer og træ. Bygningen forholder sig til stedet i kraft af sin funktion og ved at have lige dele fokus på inde- og uderum. Bygningen danner ryg hvor vinden er skrappest og orienterer sig med udsigt mod havet.