Vandlegepladsen i Fælledparken

Københavns første vandidrætslegeplads

Ved den store soppesø i Fælledparken kan man boltre sig blandt vandlabyrinter, en regnsky og to store vandkanoner, der kan skyde mere end fem meter ud på legepladsen. Vandidrætslegepladsen er bygget som en by og viser vandets vej fra skyer via åer og kloakker og videre ud i havet. Den giver plads til både leg og læring, og mens nogle aktiviteter kører automatisk kræver andre fysisk aktivitet for at virke. Legepladsen fungerer både med og uden vand, og vil derfor også kunne benyttes som almindelig legeplads uden for sæsonen. Projektet er lavet i samarbejde med Aagaard Landskab og LK-Gruppen A/S som totalentreprenør.

Fakta om Vandidrætslegepladsen

  • Størrelse. Vandidrætslegepladsen ligger på et areal der er ca. 7000 m2 stort.
  • Målgruppe. 0-8 årige
  • Opbygning. Vandidrætslegepladsens tema er vandets cyklus fra landet, ind til byen (København) og ud i havet. På legepladsen er genkendelige motiver fra København. Voldene med portene Østerport, Vesterport og Nørreport. Vandet der kommer fra skyen på bakken og løber gennem bækken ind til søerne, gennem søerne og ud i havet (soppesøen). Byen er illustreret med samling af legehuse og i byen er en vandpumpe. I byen findes også facader af huse forbundet af rør, så man kan tale med hinanden fra husfacade til husfacade. Fra søerne ledes vandet over i vandlabyrinten, hvor man kan styre vandets bevægelse med skodder.
  • Forbrug. Der bruges af sundhedsmæssige årsager rent drikkevand og anlægget tømmes hver dag efter brug dvs. vandet kan maks. stå i 24 timer. Center for Park- og Natur står for driften af anlægget.