Steno Diabetescenter Sjælland & Lægeuddannelse

Den nye bygning huser i sine første to etager Steno Diabetes Center Sjælland og i de øverste tre Lægeuddannelsen. Den nye bygning er en naturlig forlængelse af det eksisterende universitetshospital.

Den nye bygning danner en rammen om både behandling og uddannelse og rummer en høj grad af fleksibilitet. De bærende facader og meget få indvendige, faste skillevægge sikrer en åben plan, der kan indrettes fleksibelt. To steder i den nye bygning er der indført dobbelthøje rum, som binder funktionerne sammen på tværs af etagerne og skaber større rumligheder.

Haven er placeret i tæt forbindelse med patient venteområdet og er forbundet direkte med to udgangsdøre og store glaspartier fra gulv til loft. Der er således meget god forbindelse både visuelt og fysisk for patienterne.
Haven er anlagt med god tilgængelighed og frodige træer og høje græsser samt et bakket landskab som skaber små nicher til ophold og pause.

Generelt er der fokus på fleksibel indretning, tilgængelighed, optimerede arbejdsgange og adskillelse fra offentlig /privat.

Projektet er udført i samarbejde med CC Contractor, Cubo Arkitekter A/S & EKJ.