Multicenter Præstø

Et unikt multicenter der summer af liv og aktiviteter

Målet med Præstø Multicenter har været, at udforme en bygning, der griber den stærke og enestående vision om et trygt, mangfoldigt og oplevelsesrigt hus, som skal være til gavn for de meget forskellige brugere af stedet: skoleelever, ældre, sportsudøvere, beboere, pårørende servicepersonale, sundhedsplejesker, cafébesøgende, etc.

Huset er formet efter de tre stærkeste forbindelser, der er fra lokalområdet og ind på grunden: adgang fra byen mod nord, adgang med bil fra syd og adgang fra skolen mod øst. Huset viser naturligt i sin form, hvor man kan komme ind ved, at facaden venligt foldes tilbage og skaber en beskyttet indgangssituation. Dette giver desuden huset en bevæget form, hvor landskab og bygning flettes sammen og skaber en samhørighed. Hensigten med Præstø Multicenter er at skabe muligheder for en mere sammenhængende indsats for borgerne, og sundhedscenteret huser derfor flere tilbud inden for pleje, sundhed og aktivitet, herunder genoptræning, sundhedsklinik, ergo- og fysioterapi, sportshal, dansesal, café og ikke mindst plejeboliger.

Plejecenterdelen består af 40 boliger, hvoraf de 12 boliger er til demente og 5 er akutstuer. Til plejecenteret er der et tilhørende aktivitetscenter og dagtilbud både for borgere boende i eget hjem og for borgere boende på plejecenteret. I aktivitetscenteret summer der af liv, med mange forskellige aktiviteter for ældre.

Projektet er udført i samarbejde med C.G. Jensen, Wissenberg og Cubo Arkitekter.