Nordvanggård

Ombygning og renovering af eksisterende flygtninge boliger.