Velkomstcenter Mols Bjerge

Et velkomstcenter formet efter morænelandskabets organiske former

Hovedidéen er at lave et Velkomstcenter der smukt og ydmygt tilpasser sig stedet og Strandhuset og samtidig tilbyder en unik oplevelse for alle besøgende. Det er ét Velkomstcenter for hele Nationalparken hvor den landskabelige bearbejdning danner en indgang for alle – til både Velkomstcentret og til Kalø Slotsruin.

Velkomstcentret er gravet ned, hvilket giver huset mindst mulig volumen over jorden, og gør at det underordner sig respektfuldt til landskabet og Strandhuset. Velkomstcentrets materiale er tegl med tydelig reference til den fede ler der forekommer i Nationalparken og som blev brugt til opførelsen af Kalø Slot i år 1313. Værnet på bygningens tag er udført i bronze, som refererer til den gyldne tid som Mols Bjerge havde i bronzealderen.

Velkomstcentret udstråler Nationalparkens værdier i sin arkitektur ved, at være formet efter Mols Bjerges organiske storslåede morænelandskabs bløde organiske former og de dybe erosionsslugter og ådales snoede forløb. Velkomstcentret er således et særegent hus, der kun kan ligge i Mols Bjerge.