Midlertidig Skole til Børn Med Autisme

Specialskole i Valby

Udført for TRUST og Københavns Kommune. Etablering af en midlertidig specialskole for børn med autisme spektrum forstyrrelse.
I forbindelse med Københavns Kommunes renovering af den eksisterende skole, Frejaskolen, opføres en midlertidig skole som skal huse børn med autisme, i op til 3 år før den nye permanente skole står færdig.
Således har fokus været at skabe et trygt miljø, til trods for den midlertidige situation, som kunne danne en god ramme for denne særligt sensitive gruppe af børn.
Der har i kraft af målgruppen været stor fokus på skærmende omgivelser og god akustik samt lys kontra mørke.