BOLIV – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej

Bofællesskab, dagtilbud og behandling til borgere med særlige behov

78 nye plejeboliger samt renovering og tilbygning af eksisterende boliger og bygninger på Kellersvej i Gladsaxe Kommune. Tanken er et holistisk helhedsgreb i dette historiske område, som favner både boliger, behandling, daglig stimuli, rehabilitering og servicearealer samt kultur og dagtilbud for borgere, hvoraf flere har et svært fysisk handicap.

Projektet nyfortolker de arkitektoniske rammer til borgere med fysisk og kognitivt nedsat funktionsevne. Der er taget udgangspunkt i en eksisterende historisk kontekst og området rummer flere bevaringsværdige bygninger, hvoraf nogle går helt tilbage til 1870’erne. Disse om- og tilbygges til at fungere som servicearealer, café, træningssal/ koncertsal, dagtilbud, behandling og ambulatorium.
De nye boliger er udformet som gårdhavehuse og placeres rundt om de eksisterende bevaringsværdige huse. Hver boliggruppe får udsigt til grønne områder med smukke gamle træer og skovbryn. Udearealer bearbejdes tilgængeligt og med haver, nicher og amfi-teater centrat i området.

Den gamle, centrale hovedbygning fra 1880’erne er gennemrenoveret, isoleret og energioptimeret til administration, kontorer, mødelokaler og samtalerum. Mange af de eksisterende træer er bevaret, og der er udført amfi på plænen og indrettet forskellige udearealer som indbyder til fællesskab og rekreative ophold.

Projektet er udført i samarbejde med Cubo Arkitekter, AplusB, Henrik Jørgensen Landskab, OJ Rådgivende Ingeniører og COWI A/S.