Plejecenter Hyrdehøj

104 almene, demensvenlige plejeboliger og rehabiliteringsboliger i Roskilde

Hyrdehøj Hus har fokus på livskvalitet for ældre borgere med demens. Derfor opbrydes de relativt store boliggrupper i mindre, men mere overskuelige boenheder på 6-10 beboere med hver sit fællesopholdsområde. Der har været et særligt fokus på indretning til borgere med demens.

På Hyrdehøj Hus er der et godt samspil mellem de offentlige udearealer og de mere beskyttede og trygge demensvenlige haver. Sanselighed, frodige haver og mange grønne træer og beplantninger er en bærende idé, der rodfæster Hyrdehøj Hus til stedet og samtidig tilfører stedet en attraktiv grøn sanselighed. Boligens placering på terræn tillader en lille have, der danner overgang til de fælles haver.

Huset organiseres omkring et indre gennemgående Strøg, der effektivt forbinder alle husets funktioner. Strøgets udformning giver ikke alene kig til det nye byrum mod nord, de indre grønne gårdrum og til det grønne område mod syd. Boliggrupperne underopdeles i fire mindre demensvenlige boenheder på hver 6-10 beboere, med hver sit fællesrum.

Projektet er fremført i samarbejde med Cubo Arkitekter, Balslev og Henrik Jørgensen landskab.