Hildis Have

Bæredygtigt byggeri i en bæredygtig bydel i Hillerød

Hildis Have består af 114 svanemærkede boliger. Visionen er at boligerne fungerer som bofælleskaber, hvor man både har sin egen bolig og kan benytte sig af større fællesfaciliteter. For at skabe de bedste rammer for at afholde arrangementer, er et større fælleshus etableret centralt i bebyggelsen.

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, der har som overordnet mål at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Et svanemærket byggeri lever op til en række skrappe krav til blandt andet energieffektivitet, indeklima og materialer. En af ambitionerne med Hildis Have er, at alle beslutninger skal være med miljøet i fokus og kun det bedste er godt nok. Alt fra maling til fugemasser til isolering og gulve er valgene bevidst taget med miljøvenlighed i fokus. Materialerne er bl.a. valgt ud fra, at disse skal kunne genanvendes, når byggeriet ikke længere skal bestå. Alle materialer er derudover Svanemærket.

Projektet er lavet i samarbejde med RG2 Ejendomme, og finansieret af PKA Pension, der ligeledes finansierede de første Svanemærkede lejeboliger i Danmark, The Hill, der er tegnet af Force4.