Solgaven i Valby

Pleje- og ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde i Valby

At lave boliger til blinde og svagsynede er en særlig udfordring. Som svagsynet, har man brug for sine øvrige sanser til at orientere sig og man er afhængig af at arkitekturen er overskuelig og tydelig i sit sprog. Derfor taler dette hus til alle sanserne.

Solgaven består af pleje- og ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde borgere ved Følager-grunden i Valby. Projektets bruttoareal er omtrentligt 12.100 m2, og består af 119 lejligheder og tilliggende servicearealer.

Visionen har været at skabe et indbydende sted som sætter fokus på de sanselige oplevelser, der træder i stedet for synet. Solgaven skal understøtte, at beboere og brugere kan leve mere selvhjulpet og selvstændigt, og skabe de bedste vilkår for følelsen af hjemlighed.

Bygningen har taktile håndlister, ledelinjer, punktskriftinformation og ledelys, der gør det lettere at finde rundt, og der er hundegård til beboernes førerhunde.

Projektet er fremført i samarbejde med NCC, SWECO, CUBO og BOGL.