Engparken Plejecenter

Aktivitetscenter og dagtilbud til Plejecenter Engparken i Brande

I forlængelse af opførelsen af nye plejeboliger til demensramte opføres der som tilbygning et nyt aktivitetscenter og dagtilbud for disse borgere, hvoraf mange har moderat eller svær demens, og flere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Den nye tilbygning til Engparken er et aktivt tilskud til både plejecenteret og Brande. Tilbygningen rummer en samlingssal, der kan bruges af både plejecentret og som aktivitetscenter. Derudover rummer den nye bygning flere mindre aktivitetsrum, der er fleksibelt indrettet således at de kan rumme mange forskellige aktiviteter. Der etableres garderobe og kontorer og under bygningen etableres en kælder til sekundære funktioner, som personaleomklædning, teknik og depoter mm.
Bygningen fungerer desuden som den nye hovedindgang til Engparken.

Projektet er udført i samarbejde med Cubo Arkitekter.