Danske handicaporganisationers hus

Verdens mest tilgængelige kontorhus

Dette projekt er et billede på, at det er muligt, at bygge både tilgængeligt, ligeværdigt og til en konkurrencedygtig pris på samme tid. Denne bygning er designet til brugere med forskellige handicap, da der er mange af de daglige brugere af huset, der har en form for handicap. Huset er bygget efter principperne for universelt design, og det er det første kontorbyggeri, både nationalt og internationalt, der stræber efter at tilbyde 100 procent tilgængelighed for alle uanset handicap. Bygningen er designet på en måde sådan at alle – på trods af handicap – kan arbejde og bevæge sig frit rundt i bygningen uden problemer, og uden at føle sig anderledes. Dette sikrer både tilgængelighed og ligeværdighed.

Arkitekturen vejleder husets brugere som undertøttes og opfordres til at være selvhjulpne, på trods af fysisk eller kognitivt nedsat funtionsevne.

Projektet er fremført i samarbejde med Cubo Arkitekter, NIRAS og Møller & Grønborg. Totalentreprenør: NCC.