Danske handicaporganisationers hus

Verdens mest tilgængelige kontorhus

Dette projekt er et billede på, at det er muligt, at bygge både tilgængeligt, ligeværdigt og til en konkurrencedygtig pris på samme tid. Denne bygning er designet til brugere med forskellige handicap, da der er mange af de daglige brugere af huset, der har en form for handicap. Huset er bygget efter principperne for universelt design, og det er det første kontorbyggeri, både nationalt og internationalt, der stræber efter at tilbyde 100 procent tilgængelighed for alle uanset handicap. Bygningen er designet på en måde sådan at alle – på trods af handicap – kan arbejde og bevæge sig frit rundt i bygningen uden problemer, og uden at føle sig anderledes. Dette sikrer både tilgængelighed og ligelighed.

Ved at tænke tilgængelighed ind fra starten, bliver løsningerne en integreret del af husets arkitektur og ikke noget, der skal indpasses efterfølgende. Hele bygningen er designet med tilgængelige løsninger, men man kan ikke se det med det samme, fordi løsningerne er tænkt ind i arkitekturen fra begyndelsen. Dette gælder for:

  • Atrium, der er femkantet i stedet for rund, sådan at blinde kan orientere sig
  • Farvevalg, der gør det nemmere at finde sin vej rundt i bygningen
  • Frontdisken, der er bygget i to højder, sådan at kørestolsbrugere kan have let adgang
  • Håndlister, hvor diskrete knopper indikerer gulv og lokationssignal, udviklet med farver, bogstaver og tydelig font, så også folk med delvist syn kan finde rundt
  • Guidelines på gulvet, gør det nemmere at navigerer dørhåndtag, specialdesignet så dem med gigt og muskeldystrofi kan benytte dem
  • Stikkontakter, der er i en anden farve end væggene så svagsynede kan se dem
  • Perforerede gelænder, sådan at rullestolsbrugere også kan fornemme rummet
  • Et specielt brandsystem og evakueringsplan, for at sikre at lifter kan operere i nødsituationer