Plejecenter Bøgildlund

24 plejeboliger, daghjem og servicearealer til ældre borgere med demens

Det nye plejecenter på Bøgildvej er opført med helt særligt fokus på demensvenlig indretning og velfærdsteknologiske løsninger. Byggeriet er planlagt således at der naturligt opstår mange grader af fællesskab og mulighed for beboerne selv at vælge hvordan de vil deltage i fællesskabet.

Hoveddisponeringen er valgt ud fra at skabe gode boliger samt at skabe en let orientering i plejecentret. At skabe en værdig og hjemlig bolig for beboerne er af førsteprioritet. Ambitionen er, at den fleksible indretning i boligen gør det muligt at møblere individuelt og derved skabe følelsen af hjemlighed, tryghed og genkendelighed. Derved bliver det nemmere for beboerne at være sociale og aktive i trygge omgivelser.

Projektet er fremført i samarbejde med Cubo Arkitekter, Arne Elkjær, Wissenberg og Schønherr Landskab.