Boase

En oase midt i byen

Denne boplads er et supplement til de eksisterende levemåder i store byer i dag. Forurenede byområder gøres beboelige igen ved, at rense den forurenede jord blandt andet ved hjælp af træer. Planter med kraftige rødder kan fiksere eller mindske forurening i jorden. I Danmark er omkring 14.000 ejendomme forurenet af olie eller kemikalier-i København alene er det tal på 150. Denne boplads er en oase i byen, der skal sætte det hektiske liv i perspektiv og skabe følelsen af at bo i en skov midt i byen. BOASE er hævet over jorden på søjler, sådan at beboerne er i højde med træerne og kan se ud over hustagene.

Afviklingen af projektet er en proces, hvor resultater fra forskning om bæredygtighed testes. Ideen er, at bebyggelsen skal sprede sig med tiden, som grene på et træ. Skoven under BOASE består af arter fra den danske skov, så som eg og elletræ, der vokser langsomt og giver stedet karakter. Pil og poppel er tilføjet da de vokser hurtigt, og har aktive og rengørende rødder.  De rumlige principper bygger på dualiteten i det statiske og det fleksible. Den private bolig er den statiske ramme for bebyggelsen og det fælles område er bopladsens sociale fleksible hjerte. På denne måde kan nye samfund vokse på grundlag af en stærk følelse af medborgerskab og bæredygtigt engagement.

Realiseringen af BOASE indeholder fire udviklingsprojekter:
1. Rensning af det forurenede område (se illustration), 2. Udvikling af solcellemembran, 3. Udvikling af energiakkumulerende facade og 4. Industriel optimering af den private bolig.

Den ydre facade er en energiakkumulerende glasfacade med integreret semitransparente solceller og temperaturregulerende PCM-plader. Den indvendige facade fungerer både som lyddæmper og skabsopbevaring, hvilket er en lydabsorberende løsning. Den private enhed er et præfabrikeret industrielt optimeret produkt. Tænkt som et møbel og formet til at rumme den menneskelige krop. Formstøbte plader lavet af plantefibre dækker rammens indre vægge. Boligen produceres i ét materiale og transporteres til byggepladsen som én enhed. På denne måde forhindres unødig spild af ressourcer, og boligen kan let afmonteres og genbruges eller komposteres. BOASE omdanner forurenede byområder til beboelse, for mennesker med en anderledes tilgang til livet. BOASE tilbyder en alternativ måde at leve på, I en verden hvor hastighed og afstand er et faktum i livet, og det er vigtigere end nogensinde at huske intimiteten.