Hjortshøj AIH

Bofællesskab til borgere med særlige behov.

Force4 Architects har, i samarbejde med Cubo Arkitekter, Viggo Madsen og Allinge Åbro-totalbyg, vundet projektkonkurrencen om boliger, til unge udviklingshæmmede borgere.

Inklusion spiller en væsentlig rolle for andelssamfundet i Hjortshøj. Boligerne skal inddrage de svageste grupper, som kan tage del i hverdagen i Hjortshøj. Dermed skabes fundamentet for et meningsfyldt og godt liv, uden for de normale institutioner, og sammen med de øvrige beboere i andelssamfundet.

De 16 boliger er udlagt, således at alle har udsigt direkte over til fælleshuset og kan følge med i bebyggelsens liv og personalets færden. Det vigtigste for projektet er, at de nye beboere oplever stedet som et hjem. Husene er placeret tæt på hinanden for, at skabe trygge uderum og små intime pladser. Ved at have en let opfattelig og overskuelig planløsning, hvor man hele tiden kan orientere sig ind i midten og mod fælleskabet.

En af måderne, hvorpå arkitekturen understøtter hjemligheden, er ved at give plads til følelsen af ejerskab og individualitet omkring og i sin bolig. Blandt andet ved at kunne udpege sin egen bolig vha. individuel farve, arketypisk form og unik placering.

Alle boligerne er lavenergi bygninger, af energiklasse 1, hvilket betyder 50% lavere energiforbrug end det danske bygningskodeks.

Rumsans.dk har skrevet en god artikel omkring projektet, klik her for at læse den.