Accessible everyday

Førstepræmie i konkurrence om tilgængelig

Force4 Architects vandt i november 2013, en førstepræmie, i konkurrencen Accessible Everyday. Du kan downloade projektet ”Accessible Everyday For Everybody” her.

Om projektet
Projektet havde til formål, at sætte fokus på tilgængelighed og specifikt intuitiv tilgængelighed. Herigennem sikrer vi, at processen med at identificere og operere indgangen er baseret på logiske principper og en forsigtig, men bevidst stimulering af sanserne. Dette gør det muligt for brugeren, at blive bekendt med indgangen, ved brug af alle sanserne.

Ud over de problemer der blev påpeget af konkurrenceprotokollen – klimaforhold, vandræning og isoleringseffektivitet – fokuserede vi også på de forskellige brugergrupper, som vi har stødt på i vores praksis gennem årene, med tilgængelighed som centralt fokus, og definerede otte hovedbrugergrupper.

 1. Folk med allergi
 2. Kørestolsbrugere
 3. Mennesker med læsevanskeligheder
 4. Fedme
 5. Gå – arme – hånd problemer
 6. Synshæmmede
 7. Mennesker med læseproblemer
 8. Mentalt handicappede

Efter at have defineret de primære brugergrupper, fokuserede vi på deres individuelle behov og fandt en række fælles problemer, der var grundlæggende for vores tilgang til designopgaven:

 • Barriere-fri indgang (ved at gå ud over begrebet om niveaufri indgang, fremmer vi opfattelsen om en indgang uden sædvanlige udfordringer som så ofte bliver)
 • En automatisk dør (en dør som tillader brugeren at bruge indgangen på en flydende måde)
 • En følelse af sikkerhed og lethed i drift af døren (for at give dem en tryghed i, at de kan opleve byen)
 • Et behov for fuldkommen at identificere, genkende og betjene døren fuldt ud.

Ved, at inkorporere alle disse observationer ind i vores design, kunne vi præsentere et forslag der indeholdte en åben og barrierefri indgang – i alle sanser – til det moderne samfund – der effektivt skaber en integreret og intuitiv tilgængelighed.